3a EDICIÓ

D’octubre de 2021 a juny de 2022

OCUTUBRE 2021 | b1n0+ PHOAC

NOVEMBRE | Maria Jaume

DESEMBRE | Joan Colomo

GENER | Rodrigo Laviña y Su Combo

FEBRER | Ramon Aragall (suspès)

MARÇ | Tarta Relena

ABRIL | Iris Deco

MAIG | Espaldamaceta