2a EDICIÓ

De gener a juny de 2021

GENER 2021 | Penélope

FEBRER 2021 | Anna Andreu

MARÇ 2021 | Jorge Da Rocha

ABRIL  2021 | Lil Russia & Jahzzmvn

MAIG 2021  | Flamaradas

JUNY 2021 | La Ludwig Band